De Start van Gambiet

Gambietje nr. 38 augustus 1991, door Herman Vercauteren

Een poging om terug te gaan in de tijd en herinneringen aan de allereerste dagen en jaren op te roepen, herinneringen voor diegenen die er toen al bij waren en voedsel voor de verbeelding van de huidige leden die de prille beginperiode niet hebben meegemaakt. Poging ondernomen door uw gepantenteerde verslaggever en medestichter van onze geliefde klub, Herman Vercauteren, na ruggespraak met Rudi Valcke, één der allereerste leden die het weinig nog bestaande materiaal verzamelde.

Proloog

Schaakklub Gambiet zag het levenslicht in 1980, om precies te zijn op donderdag 29 mei 1980.

Het plan om een schaakkring op te richten in de omgeving Asse/Opwijk is gegroeid uit de vriendschap tussen Herman Geeurickx en een andere Herman, het nog steeds trouwe aanwezige lid en ondervoorzitter Herman Vercauteren, voor de gemakkelijkheid voortaan “ik” genoemd, in de loop van dit verhaal.

Herman Geeurickx was leraar wiskunde aan het St-Jozefscollege te Ternat (Kasteel-Kruikenburg), maar het was niet in die hoedanigheid dat ik hem leerde kennen. Herman Geeurickx was een bijzonder aktieve man die in zijn vrije tijd o.a. twee koren leidde, in de kerk te Opwijk het orgel bediende en daarnaast ook nog bemiddelaar speelde voor een bouwfirma uit de streek. Het was in die rol dat ik Herman voor het eerst ontmoette. Hij werd al vlug een vertrouweling en een vriend des huizes. Later werd hij mijn vaste tennis partner en beïnvloed door mijn enthousiaste uiteenzettingen over het nobele spel van de 64 velden een schaakvriend en schaakadept.

Ikzelf had het spel pas op late leeftijd ontdekt, zo rond mijn dertigste, en was tot 1980 niet meer dan een gedreven amateur. Ik speelde regelmatig een matchke op het werk, waar ene Claude Krijgelmans, de vader van J. Krijgelmans die later zou uitgroeien tot een speler van nationaal niveau bij SK Mechelen, mij de regels van het spel en enig inzicht bijbracht. Ik zat thuis dan ook met mijn neus over het bord gebogen en in de schaakboekjes, zeer tot ergernis van mijn zich alleen gelaten voelende eega zult u wel begrijpen, maar miste uitdagingen en competitie.

Uit die drang en het dynamisme van Herman Geeurickx is dan op een goeie dag een schaakklub ontstaan, die ik persoonlijk schaakklub Gambiet gedoopt heb.

Herman Geeurickx nam de taak op zich een geschikt lokaal te vinden. Het is dus logisch dat wij in Opwijk terecht kwamen. Herman woonde daar immers. Ikzelf zorgde voor de publiciteit -het is tenslotte mijn vak- in de lokale bladen. De teerling was geworpen, of liever de eerste zet gezet, de rest zou vanzelf volgen. En zo geschiedde.

Op donderdag 29 mei 1980 kwamen we voor het eerst samen, Herman, ik, en de geïnteresseerden van het eerste uur : Rudi Valcke, Valère Van den Eede, Pierre De Boeck, Fred Meert, Jurgen De Nil, Stefan Derdeyn, André September en Jean Steuve. In het totaal 10 leden dus, wat niet slecht was voor een start.

De stichtingsvergadering vond plaats in een zaaltje in de tuin van de familie Everaet, Schoolstraat 23, te Opwijk. Op die memorabele avond speeld ik mijn maiden-match tegen, jawel, Rudi Valcke. Wie gewonnen heeft weten we geen van beiden meer, maar ’t was een soort gambiet en ’t heeft heel lang geduurd weet Rudi nog te vertellen.

Er werd besloten in september met een eerste schaakseizoen te starten, één avond om de veertien dagen, telkens op de eerste en derde donderdag van de maand.

Herman had een lokaal van de gemeente gevonden : een klas, die in zijn uitnodigingsbrief staat beschreven als “gezellig verwarmd, met mooie tweepersoonstafels (?), achteraan de koer gelegen, dus rustig “… in de Gemeenteschool nr.2, Steenweg op Aalst te Nijverseel, Opwijk. Eerste speeldag van de ondertussen beroemd geworden klub : donderdag 4 september 1980.

In de volgende hoofdstukken gaan we proberen u systematisch, jaar per jaar de meest saillante feiten en gegevens, voor zover ons bekend, door te spelen.

1980 – 1981 : Het eerste seizoen

Het lijkt wel préhistorie en er is nog zeer weinig van terug te vinden. Van een klubkampioenschap of een andere kompetitie kunnen zowel Rudi als ikzelf ons niets meer herinneren. Wel blijkt uit de brief van onze toenmalige voorzitter Herman Geeurickx (brief van 27/10/1980) dat het lang geen rozegeur en maneschijn was.

Geachte Schaakvriend,
Tot op heden kenden onze schaakdagen volgend succes ;
4 sept. - 7 spelers aanwezig
18sept. - 10 spelers aanwezig
2 okt. - 5 spelers aanwezig
16 okt. - 4 spelers aanwezig
Op deze wijze kan het moeilijk verder.
Op de eerstevolgende schaakavond (6 november) bespreken we enkele
middelen om het zinkend schip te redden.
In afwachting maken we langs radio "Freeland" 
reeds wat gratis reclame om nieuwe leden op te sporen.
Een tweede voorstel ter overweging :
In Opwijk Leeft van verleden week wordt een schaaktornooi 
aangekondigd, ingericht door D.F. Mazenzele en dit op vrijdag 
21 nov. van 19.30 uur af en zaterdag 22 november vanaf 
10.30 uur.
Gratis deelname - waardevolle prijzen aan twee overwinnaars.
We kunnen misschien met enkele leden in groep inschrijven en de 
inrichters vragen om aan alle deelnemers van het tornooi een 
uitnodiging voor onze klub te willen meegeven.
Hierover (plus nog een aantal andere punten) wisselen we van 
gedachten op 6 november aanstaande.
We verwachten u zo talrijk mogelijk

tot dan

Herman Geeurickx
1981 – 1982 : jaar 2

Rudi herinnert zich nog dat jaar twee ook uiterst stroef verliep. Er waren meestal slechts drie of vier spelers aanwezig en de klub stond op de rand van de afgrond. Gelukkig was er de harde kern (Rudi, Herman G., Valère, Gerard, Pierre en ikzelf) die koppig volhield en de klub tot het einde van het seizoen in bescherming nam. Deze blijk van karaktersterkte werd het jaar nadien dubbel en dik beloond, er bestaat dus nog gerechtigheid.

1982 -1983 : de hemel klaart op

De klub telt nu 8 gemotiveerde spelers die op 30/09/1982 bij de Belgische schaakbond ingeschreven worden.

Het klubkampioenschap was ongemeen boeiend en na een spannende eindstrijd werd schrijver dezes de eerste officiële kampioen van Schaakklub Gambiet, met 1 punt voorsprong op Gerard Vandergeynst, een sterke clubspeler die in de komende jaren nog veel van zich zou laten horen.

In ditzelfde jaar blijkt ook dat de kernleden over een gezonde dosis dynamisme en optimisme beschikken, want er worden plannen gesmeed om jaarlijks een open Kampioenschap te organiseren. De groep blijft niet bij de pakken zitten en op 7, 8 en 9 januari 1983 is het eerste Open Opwijks schaakkampioenschap een feit ; de deelname werd in dit eerste jaar beperkt tot alle Opwijkenaren en alle leden van de schaakklub.

Onze durf werd beloond met een aardig deelnemersveld : zestien spelers schreven zich in. Er werd gespeeld in reeksen van 4 waarbij telkens een speler van de klub reekshoofd was. Dat waren toen Gerard Vandergeynst, Jan Vanderdood, Valère Van den Eede en ikzelf. In de halve finales haalden Jan Dierickx het van Herman Geeurickx en won Gerard Vandergeynst van Jan Vanderdood. De finale werd glansrijk gewonnen door Gerard. Eerste winnaar van het Opwijks Open was dus Gerard Vandergeynst, een prestatie die hij later nog eens zou overdoen.

Wat mezelf betreft, ik was door omstandigheden verhinderd aan de eerste ronde deel te nemen en was met 3 forfaits meteen uitgeschakeld. Verdomde pech.

Gebeurde er nog iets in dat levendige jaar ? Zeer zeker. Gambiet trad voor de eerste keer in zijn geschiedenis aan in de Nationale Interclubcompetitie, uiteraard in de laagste afdeling, een reeks met 10 ploegen, voornamelijk gelegen in het Brusselse.

“Opwijk Leeft” leert mij dat de eerste ronde met een gelijke stand wordt afgesloten en dat we in de tweede ronde meteen gaan winnen op verplaatsing in Humbeek. Wellicht werd toen de basis gelegd voor een roemruchte toekomst. Hallelujah, de klub lijkt goed op weg om een vaste plaats in te nemen in het sportleven van Vlaams-Brabant en omstreken.

1983 – 1984 : Het jaar van de doorbraak

Het ging ons bijzonder voor de wind, in dat fameuze vierde speeljaar. Voor het tweede Open Opwijks tornooi schreven maar liefst 22 deelnemers in. Om deze delegatie waardig te ontvangen hadden we de toestemming gekregen om de grote zaal van de Gemeenteschool te Nijverseel te gebruiken. Wij waren opgetogen, er stond namelijk een ‘toog’ in en er waren grote ramen en een zeer hoge zoldering, waarheen de rook, die anders als een blauwe sluier over de borden hing, kon ontsnappen.

Het werd een tornooi om van te snoepen, met een ongewoon boeiende sfeer. Ik herinner me nog de zonnestralen die door de grote ramen naar binnen doken. Gerard Vandergeynst slaagde er opnieuw in het Open Opwijks te winnen, door in de finale Vilvoordenaar J.L. Desmedt te verslaan.

De strijd om de derde plaats eindigde onbeslist, want beide spelers (Jan Dierickx en Mark Bosschem) hadden geen zin meer om na hun remise nog een partij te spelen. Op voorstel van Jan Dierickx ging de trofee voor de derde plaats dan naar de enige vrouwelijke van het tornooi, onze sympathieke Ilda. Jeugdkampioen werd Stefaan Janssens uit Buggenhout. Ook hij mocht een trofee in ontvangst nemen uit de handen van sportschepen Jan Michiels. Grote artikels verschenen in de plaatselijke pers, met diverse sfeerbeelden.

Nog enig nieuws over het klubkampioenschap. Daar haalde Jan Dierickx het met 24 punten, voor Gerard, Fred Meert, ikzelf, J. Vanderdood en de anderen. Pittige anecdote : Rudi was toen pas 10e. Acht jaar later zou hij toch nog een titel grijpen.

1984 – 1985 : Een kink in de kabel ?

De getrouwen van het eerste uur zullen zich september 1984 beslist herinneren. Want toen kregen ze een brief in de bus die ze zeker niet hadden verwacht. Totaal onvoorzien, als een donderslag bij heldere hemel, kondigde Herman Geeurickx zijn ontslag aan als voorzitter van de klub.

Wij waren verbijsterd. Niemand had dit zien aankomen. Er waren ons geen signalen bekend die op dergelijke ontwikkelingen wezen. Ikzelf en waarschijnlijk ook Rudi, vermoedden wel dat Herman persoonlijke problemen had en vooral nadien is het de intimi rond Herman duidelijk geworden , maar die zaken zijn privé. Enfin de klub bestond, was gezond en wij deden wat Herman ons voorstelde te doen en wij herverdeelden de taken.

Wij kozen als nieuwe voorzitter een spraakvaardig, ervaren en wijs man : Jan Dierickx. En daar hebben we nooit ofte nimmer spijt van gehad. Uit respekt voor het vele werk dat Herman Geeurickx voor de klub had gepresteerd, besloten we tot het einde van het jaar de mogelijkheid open te laten voor zijn terugkeer als voorzitter. Toen dat niet gebeurde werd het nieuwe bestuur in zijn taken bevestigd en ging de klub op zijn élan door.

Elan inderdaad, want intussen hadden we in de klub 20 leden. In de loop van het seizoen kwam er nog een zekere heer Somers bij, later ook wel eens oompje Somers genoemd vanwege zijn paternalistische houding. De heer Somers wou echter eerst de kat uit de boom kijken en nog niet actief meespelen. Hij maakte zichzelf steunend lid door 1000 Frank in de klubkas te storten, wat in dank werd aanvaard.

Achttien spelers namen deel aan het klubkampioenschap, dat in drie reeksen werd onderverdeeld. 17 spelers gaven zich op voor de Interclubcompetitie. Gerard Vandergeynst haalde uiteindelijk de felbegeerde titel binnen. Tweede werd de jonge en beloftevolle speler Kris Verhasselt, op slechts een half punt van Gerard. Mark Bosschem legde beslag op de derde plaats.

Een ander belangrijk evenement dat jaar was uiteraard het Open Opwijks Tornooi , dat voor de derde keer werd ingericht en ondertussen reeds flink wat bekendheid verworven had in de streek, waardoor steeds sterkere spelers zich aangetrokken voelden om naar de eerste prijs te hengelen.

Deze keer slaagde Gerard er niet meer in de kroon op zijn hoofd te zetten. Het tornooi werd gewonnen door Boomputte, een boomsterke speler van de Koninklijke Gentse. Tweede werd de Aalsterse speler Demol, die slechts in een tweede en korte partij van Boomputte verloor.

In dat seizoen verscheen ook voor de eerste keer (september ’84) een klubblaadje, toen nog Gambietnieuws genoemd, op ‘geniete’ stencils gepresenteerd en door Gerard uitgegeven. Dat boekje zou in het begin van het volgende seizoen een nieuwe vorm krijgen, wat gebeurde. In september ’85 verscheen inderdaad het eerste nummer van het ons intussen vertrouwde Gambietje. De kaft was toen nog citroengeel en de look zou kort nadien nogmaals veranderen toen Johan Vanderdood, de zoon van Jan, die een grafische opleiding volgde in St.-Lukas , voor de definitieve opmaak zorgde.

Het boekje kreeg steeds meer inhoud en naar het verschijnen ervan werd steeds meer door de klubleden uitgekeken. Het Gambietje groeide uit tot een bindteken van de klub, waarvoor hulde aan de uitgevers en medewerkers van nu.

Dank zij dit boekje kan ik mijn taak als geschiedschrijver nu als beëindigd beschouwen. Maar ik ga de meest opvallende gebeurtenissen van de latere jaren nog even in herinnering brengen.

1985 – 1986 : Vanaf nu in vogelvlucht
 • In 1985 verwelkomt Gambiet de 11 jaar jonge Ben Craps. Iedereen zag in deze knaap een groot potentieel, maar dat hij een niveau zou bereiken dat niemand in de klub zich tot dan toe kon voorstellen, had ook niemand verwacht.
 • Mark Bosschem eerste bord speler met 1720 Elo’s
 • Het vierde Open Opwijks Tornooi wordt gewonnen door De Bolster (Grimbergen-2152 Elo), voor Taelemans (Dworp) met gelijke score en De Vriendt (Denermonde).
 • In oktober komt het eerste Gambietje uit met de aktuele look. Gerard is nog steeds de verantwoordelijke uitgever. De klub is hem veel dank verschuldigd voor de jarenlange inspanningen.
 • In het Belgisch kampioenschap voor dames te Anderlecht verslaat Ilda de latere kampioene Caëls (1905 Elo).
 • Eerste Swift tornooi : sterkste tornooi ooit in België georganiseerd (niveau 13). Gewonnen door Karpov voor Kortchnoi.
 • Jan Vanderdood wint de Gambietbeker voor Herman Vercauteren Herman V. verslaat de Kris Verhasselt (alleen vermeldenswaardig vanwege Hermans toenmalige lage Elo-kwotering).
 • Fantastisch tuinfeest bij Rudi
 • De jonge Kris Verhasselt wordt de nieuwe klubkampioen, voor Ilda Vrijdagh.
 • Tom Vanhoofstat wint het Open Opwijks voor Gerard Vandergeynst.
1987 – 1988 : Naar de Duivenzolder
 • Gambiet Opwijk wordt 26e op het 3e Oostends Zeevruchten Schaak-vis-tival op 29 augustus 1987. Er waren 52 ploegen. Was dit een schaaktornooi ?
 • Kris wordt eerste bordspeler (1890 Elo)
 • Kris Verhasselt rijdt liever met zijn fiets en laat het KK links liggen
 • Jan Dierickx wordt herkozen als voorzitter.
 • Herman V. leidt in Gambietbeker.
 • Marc Boeykens (Bornem – 2223 Elo) wint het tornooi van St. Amands. Gerard is er eerste Gambietspeler (6e plaats).
 • Adieu klasje in Nijverseel !! We nemen onze intrek in de luxueuze vetrekken van de prachtig gerestaureerde oude Hoeve ‘Hof ten Hemelrijck’. De Duivezolder wordt ons nieuwe lokaal. Een hemel op aarde voor schakers : ruim, hoog, plafond met ventilatie waarlangs de rook van de sigarettezuigers kan ontsnappen, gezellige parketvloer, veel licht, WC, alleen een toog ontbreekt.
 • Op 18 oktober vindt er een vriendschappelijke ontmoeting plaats tussen Benechec en Opwijk. De match eindigt op 3-3.
 • Franstalige Brusselaar Delhaye (Thibaut -2025) wint het Open Opwijks. Mark Bosschem en Jan Rogiers worden schitterend tweede – voor veel hoger gekwoteerde spelers-. Er zijn 29 deelnemers.
 • Nog even over het Open Opwijks : Mark Bosschem klopt Fuss (meer dan 2000 Elo’s). De organisatie is feilloos : gefeleciteerd Pierre De Boeck.
 • Jaarvergadering bij Valère en fantastisch zelfgemaakte Kriek. We lachen ons ook een kriek om de fantastische vertellingen en erotische fantasiëen van Jan “Breydel” Dierickx, de onweerstaanbare ladykiller van Samber en Maas, tevens uitvinder van de diepzinnige zinssnede ‘de volledige prestatie’. (Kwotering voor gevorderden !)
 • Triomf voor Gambiet in de Beker van Vlaams-Brabant : Kris Verhasselt wordt kampioen in de B-reeks. Ben Craps wordt kampioen bij de jeugd. Herman Vercauteren wordt kampioen in de C-reeks (ex-aequo met Truyens uit Leuven).
 • Topjaar voor Herman Vercauteren. Klubkampioen na net te zijn gepromoveerd naar de hoogste reeks. Kris Verhasselt was intussen wel vertrokken. Herman wint ook de Gambietbeker in de finale tegen Gerard.
 • Weer fantastische BBQ bij Bea en Rudi
 • Opwijk 2 promoveert in de interclub van Liga Vlaams-Brabant naar de hoogste afdeling.
1988 – 1989 : Met twee ploegen gepromoveerd naar 4e nationale
 • Gambiet met 2 ploegen in 4e Zeevruchten Schaak-vis-tival in Oostende op 27/8/1988. Opwijk 1 wordt 9e en Opwijk 2 26e op 44 deelnemende ploegen
 • Op zondag 11 september is er een match Vlaams-Brabant – Limburg op maar liefst 40 borden in de Sint-Pieterszaal in Mazenzele. Op het eerste bord verliest Serge Vanderwaeren van een zekere Johnny Schalckx. 4 Gambieters helpen Vlaams Brabant aan een ruime 20œ-12œ overwinning.
 • 14 deelnemers beginnen de strijd om de hoogste titel in het KK
 • Gerard Vandergeynst haakt af. ‘Uitgeschaakt’ of ‘moegestreden’, we weten het tot op vandaag niet. We blijven nog steeds hopen op zijn terugkeer.
 • Jan Dierickx neemt de zware taak op zich om het Gambietje verder uit te geven. De klub is hem er bijzonder dankbaar voor want het klubblad schept een onmiskenbare band tussen de leden en is zeer gewaardeerde lektuur.
 • Kris breekt door de 2000-punten grens als eerste Gambieter ooit : 2001 Elo.
 • Klubetentje in de Lekpot in Asse-ter-Heide.
 • Een nieuwe mijlpaal : onze beide ploegen in de Nationale Interklubkompetitie zijn kampioen. Wij stijgen met twee ploegen naar 4e nationale, een dubbelslag van formaat.
 • Mark Bosschem wordt klubkampioen, voor de jonge beloftes Jan Rogiers en Ben Craps.
 • Serge Vanderwaeren wint het Open Opwijks , voor Geert Van der Stricht.
 • Mark, Rudi en Ilda nemen samen deel aan het Open Kampioenschap van België. Mark en Rudi halen 4 op 9, Ilda 3 op 9.
 • In het augustusnummer van ’t Gambietje – midden in de komkommertijd – schrijft Jan Dierickx een effenaf schitterende ballade, een meesterwerk in de rijmelarij, door en door ondeugend als door een Middeleeuwse libertijn neergepend in een hallucinante vlaag van zomerzwoelheid. Enfin, een prachtig gedicht dat, zoals later zal blijken, slechts het begin is van een meeslepende minnezang die nog vele Gambietjes lang de dames in vervoering op hun balkon zal brengen.
1989 – 1990 : Jaar van de doorbraak van Ben
 • Opnieuw ontplooit er zich een spannende strijd om de titel. Het is de piepjonge Ben Craps die met de lauweren gaat lopen.
 • Vanaf dit jaar worden alle partijen van het klubkampioenschap gepubliceerd in het Gambietje met diagrammen en kommentaar. Dat was toen nog monnikenwerk dat zeer werd gewaardeerd.
 • Opwijk 1 (Kris, Mark, Jan en Ben) haalt brons in 4e nationale. Helaas degradeert Opwijk 2.
 • Ben Craps wint het Jeugdkampioenschap van Vlaanderen bij de kadetten én de junioren.
 • De klub komt weer wat in bloedarmoede en er wordt even ernstig overwogen om naar Asse te verhuizen. Initiatieven worden genomen, een marktonderzoek wordt gedaan. Een klubkampioenschap met 10 leden is een minimum.
 • Ben gaat internationaal : hij neemt deel aan de Glorneycup georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en de NMB Bank. Hij doet het schitterend en krijgt een artikel in de nationale pers.
 • Ben deelt ons zijn plannen mee om naar de K.G.S.R.L. over te stappen, één van de topclubs in België. Wij laten hem niet zonder trots gaan.
 • Klubetentje en seizoens prijsuitreiking ‘Hove Canteclaer’ op de markt in Asse
1990 – 1991 : Het topjaar van Rudi
 • De ledenwerving in Asse heeft geen vruchten afgeworpen. De aanhef van het nieuwe seizoen ziet er niet meteen schitterend uit.
 • Een nieuwe ramp : onze riante Duivezolder wordt ons ontnomen; wij moeten genoegen nemen met lokaal 4 (niet slecht, maar heel wat minder ruim en gezellig als boven).
 • Pierre De Boeck getransfereerd naar Benechecs
 • Ben Craps speelt het KK van de Koninklijke Gentse in de eerste reeks. Tegenstanders zijn o.a. Gunther Deleyn, Johan Goormachtigh en Geert Van der Stricht
 • Om wat leven in de brouwerij te krijgen lanceren wij de ‘vrije competitie’. Iedereen kan om de 14 dagen aan een active chess kompetitie in onze lokalen komen deelnemen.
 • Maar dan, net op tijd, keren enkele vertrouwde figuren terug naar de schaapsstal. Dankzij Kris, Fred en Valère begint het KK toch met 10 deelnemers
 • Opwijk 1 (Ben, Kris, Mark, Jan R.) boekt voor het eerst een 4-0 winst in 4e nationale. Slachtoffer is Willebroek in de eerste ronde. We ambiëren de titel.
 • Intussen loopt nog steeds de ballade van Ridder Jan Gambiet in ’t Gambietje, dat bijna om de twee maanden verschijnt.
 • In nummer 35 van december schrijft Jan D. zijn fameuze Kerstverhaal over het grote gambietbos. Herman V. beschrijft sfeervol een typische clubavond.
 • Opwijk 1 moet de titelambities dan toch nog vrij snel opbergen. Aalst 1 (!) wordt kampioen in onze reeks.
 • Mark Bosschem wordt blitzkampioen
 • Ben Craps wordt 8e op 15 in het KK van de Gentse. Ben wordt 2e op het Open Vlaams Kampioenschap achter Johan Goormachtigh. In de zomer wordt hij nog eens tweede op het Open BK in Geraardsbergen achter Geert Van der Stricht. Zijn elo stijgt naar – voor schaakklub Gambiet – ongekende hoogtes (2203).
 • Intussen hebben we de Duivenzolder teruggekregen . God zij dank.
 • We krijgen de meest onwaarschijnlijke kampioen in de geschiedenis van Gambiet. Rudi verkeert het hele seizoen in een begenadigde vorm en scoort punt na punt. Hij wordt met ruime voorsprong voor de eerste (en voorlopig laatste) keer kampioen.
1991 – 1992 : Rudi wordt voorzitter
 • Het KK start alweer maar nipt met 10 deelnemers.
 • Na het vertrek van Ben is Mark terug eerste bord-speler met 1890 elopunten
 • Jan Dierickx geeft de voorzitterssjerp door aan Rudi Valcke
 • Een nieuwe gambietster komt aan de hemel : Pascal Petermans uit Asbeek verschijnt begin 1992. Hij heeft lang geleden nog geschaakt maar moet van nul herbeginnen. Maar de Gambieters voelen al snel aan den lijve wat voor vlees ze in de kuip hebben : Pascal wint bij zijn debuut het Open Opwijks blitzkampioenschap met 14 uit 14
 • Een eerste match Gambiet – KBC eindigt op 10-8. Zo won de Schaakklub van bij ons van de bank van bij ons.
 • Opwijk eindigt 9e op 12 in het interclubkampioenschap van Vl.-Brabant.
 • Opwijk 1 en Opwijk 2 eindigen beide 7e in hun reeks
 • Jan Rogiers voor het eerst klubkampioen
 • Etentje bij de Chinees in Merchtem
1992 – 1993 : Gert en Pascal
 • Jan Rogiers wordt eerste bord speler met 2102 elo-punten. Kris, Mark en kersvers kampioen Rudi vormen Opwijk 1.
 • Ondanks de komst van Pascal begint het KK maar met 9 man
 • Ergens in het voorjaar verschijnt Gert De Block op de Schaakclub. Gert is een echte autochtoon met een grote kennissenkring in het Opwijkse culturele en nachtleven (Nijdrop, Obstakel). Hij brengt het schaken naar Opwijk en in de volgende jaren zou hij vele schakers enthousiasmeren en naar de klub brengen. Hij blijkt bovendien nog een bevlogen schrijver voor het Gambietje.
 • Een delegatie Duitsers komt langs in het kader van de verbroedering tussen Asse en Ilsede
 • Het gaat slecht met Opwijk 1. Het eerste bord verliest partij op partij. Bij de rest gaat het al niet veel beter
 • Bij Opwijk 2 valt Gert regelmatig in als iemand anders. Opwijk 2 sukkelt nu al jaren met selectieproblemen (volk te kort).
 • Ria en Kris trouwen. Gambiet mag meevieren
 • Opwijk 1 eindigt voorlaatste in de reeks. Normaal betekent dat degradatie. Maar we hebben geluk. Wegens het groeiende succes van de nationale interclubcompetitie worden alle reeksen uitgebreid van 10 naar 12 ploegen. Opwijk 1 blijft aldus in 4e.
 • Opwijkenaar Mark Vanelverdinghe schrijft een artikel over de interklubontmoeting tussen Opwijk 1 en zijn Anderlecht 3 in het klubblad van de Royal Club Anderlecht. Hij zou daarna snel Anderlecht voor Opwijk inruilen
 • Kris Verhasselt wordt blitzkampioen
 • Een match tegen de Kredietbank in Audergem wordt verloren met 10-8
 • Jan R. wordt klubkampioen
 • Ben, Gert en Jan R. spelen in de zomer het Open van Gent, toen nog doorgaand in de mooie Sint-Pietersabdij
1993 – 1994 : Nieuwe impulsen met de Nijdrop en jeugdschaak
 • Dankzij de recrutering van Gert, begint het KK nu plots met 17 spelers en twee reeksen. Nieuw zijn: Steven Arijs, Jürgen Storms, Chris De Coninck, Ingo Meskens, Philip Wambacq, Marc Berghman, Gert De Bie en Wim De Block.
 • Jürgen Storms organiseert al voor de derde keer een schaaktornooi in de Nijdrop. Van de eerste twee evenementen hadden we hier op de klub nog nooit gehoord.
 • De winnaar wordt verrassend Steven Arijs, voor Gert , Chris DC en Mark Berghman. Op de einduitslag vinden we ook nog de volgende namen terug ; Koen Michiels en Filip en Michiel Nuytemans
 • Die 10 jarige Filip kwam op een dag bellen aan de deur van Rudi met de vraag om hem te leren schaken. Rudi is intussen al een tijdje bezig met jeugdschaak.
 • Fred en Valère (Freval) beginnen een reeks interviews met de klubleden van het eerste uur en de relatie met hun eega’s te publiceren in ’t Gambietje. De rubriek heet “De geheimen van Caïssa”.
 • Ilda, Bea, Mark en Rudi gaan naar Ilsede een tornooi spelen
 • Opwijk 1 begint vrij sterk aan de competitie en strandt uiteindelijk op een 3e plaats. Vooral Pascal Petermans zorgt voor de nodige versterking.
 • Pascal Petermans wordt kampioen. Marc Berghman was duidelijk de betere in de B-reeks
 • Oscar Victor verschijnt ten tonele. Zijn vrouw Imelda schrijft een verslag over het klubetentje annex kampioenenviering bij de Chinees in Merchtem.
1994 – 1995 : Opnieuw een Open Opwijks
  • Het KK start met 16 spelers en voor het eerst met voorronden verdeeld over twee reeksen van 8
  • We besluiten met vereende krachten het Opwen Opwijks opnieuw leven in te blazen. Het wordt een zeer geslaagd tornooi met een delegatie van 10 Nederlanders uit Drienerlo (Enschede). We leggen die mannen te slapen in de lokalen van een plaatselijke jeugdvereniging. Ze hebben het uitstekend naar hun zin en zetten samen met enkele Opwijkenaren de bloemetjes buiten. Van het tornooi zelf heb ik helaas nog nergens een einduitslag terug gevonden.
  • Gert en Co maken met Opwijk 2 de nationale interclubs onveilig. Historisch zijn de verhalen als ze rechtstreeks vanuit de Nijdrop naar de volgende Interclubontmoeting rijden.
  • Opwijk wordt derde in de Vlaams-Brabantse Interclubs
  • Een nieuw ontmoeting KBC – Gambiet in Oudergem eindigt op 6-10 voor de goeien.
  • Jan R. wordt klub- en blitzkampioen

Ben, Gert en Jan spelen mee in het Open van Gent in Flanders Expo

1995 – 1996 : De grote bierbakken BBQ
 • Het KK start dit seizoen met 19, een nieuw record. De spelers worden verdeeld over drie reeksen die spelen voor de plaatsen in de hoogste reeks van de terugronde.
 • Opwijk 1 heeft titelambities met Jan R. Pascal, Mark en Kris
 • Voor het eerst is er in een artikel van ’t Gambietje sprake van het Internet
 • Eindelijk nog eens Kerstverhaal van Ridder Jan Gambiet in ’t Gambietje (nr.60)
 • Pascal brengt een collega naar de club. Pascal Piron uit Erembodegem is een sterke schaker met een onnavolgbare stijl.
 • Opwijk 1 eindigt 4e in de nationale Interclubs. Opwijk 2 wordt 7e.
 • Jan R. wordt klubkampioen en wint het Open Opwijks Schaakweekend voor Marc Holsteyn van Humbeek, Mark Bosschem en Robert Huysman van Ruisbroek
 • In 1e nationale met KGSRL 2 wint Ben onder andere van gewezen Belgisch kampioen Richard Meulders, van Marcel Van Herck en van Luc Henris. Op het eind van het seizoen verkast Ben naar Leuven 1. In Opwijk hadden we even gehoopt op zijn terugkeer.
 • Tegelijkertijd met het Open Opwijks organiseren we ook een klein jeugdtornooi met 11 deelnemers. Tony Vo, Stijn D’Hollander en Filip Nuytemans worden gedeeld eerste.
 • Opwijk (met Ben) eindigt 5e in de Vlaams-Brabantse interclubs
 • De traditionele ontmoeting tussen Opwijk en de Kredietbank eindigt op 11-5
 • Clubetentje in ‘De Caelberg’ te Moorsel
 • Grote bierbakken Barbeque bij Gert De Bie georganiseerd door Gert De Block op 2 augustus 1996. Schitterend verslag van Herman in Gambietje nr.61. Om nooit te vergeten.
1996 – 1997 : Een jaar van trauma’s en hoogdagen
 • Nu ook de jeugdspelers inschrijven voor het KK beginnen we met maar liefst 22 deelnemers. De organisatie is een heus huzarenstuk geworden.
 • Alsof er niet genoeg te doen is, wordt er nog een bekercompetitie op poten gezet.
 • Opwijk 1 kondigt vol zelfvertrouwen haar titelambities aan. Jan R., Pascal Piron, Pascal Petermans, Mark Bosschem vormen samen met eerste reserve (!) Kris Verhasselt een ploeg die moet kampioen kunnen spelen. In de eerste ronde tegen Dendermonde gebeurt het ‘Vereeken’-incident. De nationale tornooilijder veroordeelt Opwijk 1 tot puntenverlies. De 3-1 winst wordt omgebogen tot 2-2. Opwijk 1 start aldus stroef maar komt elke ronde alsmaar beter op dreef.
 • Voor het eerste trekt een delegatie Gambieters naar het Open van Leuven, een traditie die we tot op heden onderhouden.
 • Op drie ronden van het einde telt Opwijk 1 2.5 punten voorsprong op de eerste achtervolgers.
 • Op het Vlaams Brabants-Jeugdkampioenschap bestaat het deelnemersveld vooral uit jeugdspelers van Humbeek (21) en Opwijk (9). Stijn D’Hollander en Filip Nuytemans plaatsen zich voor de Vlaamse kampioenschappen.
 • Jan Dierikcx overlijdt onverwacht. We zijn allen bijzonder ontdaan. Jan was een onnavolgbare ere-voorzitter, voortrekker, schrijver, moppentapper, levensgenieter en schaker. We zullen hem nooit vergeten.
 • Het Open Opwijks wordt gewonnen door Richard Polaczek. Topspelers Ekrem Cekro en Shahin Mohandessi volgen op een half punt. Er zijn 55 deelnemers en Ring TV brengt een reportage. Het zijn hoogdagen.
 • De nationale Interclubcompetitie houdt ons nu al wekenlang in de greep. Voor de laatste ronde telt Opwijk 1 nog steeds 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Mercatel. In de laatste match wint Opwijk 1 met 1-3 op Jean-Jaurès 4. Maar Mercatel wint met 4-0 van Dendermonde (alweer!) en komt aldus op de laatste speeldag op gelijke hoogte. Een testmatch beslist over de titel.
 • De testmatch Opwijk-Mercatel gaat door aan de grote markt in Aalst. Pascal Piron wint meteen. Maar op het eerste bord mist Jan R. stukwinst en gaat te gemakkelijk in op remise. Overmand door de stress verliezen Pascal Petermans en Kris Verhasselt hun partij. Mercatel gaat naar 3e nationale. Schaken kan soms heel hard zijn.
 • Opwijk eindigt voorlaatste in de Vlaams-Brabantse interclubs
 • Intussen zijn we verbroederd met Schaakklub Utopia Londerzeel. Hoe dat in gang is geschoten weet ik niet meer.
 • Rudi trekt met een hele schare Gambieterkes naar de Belgische Jeugdkampioenschappen in Arsene Rivière. Samen met de jeugdspelers van Humbeek en Hugo Van Steenwinckel huren ze een paar bungalows en maken er iets moois van. Arne Van der Vurst verslaat bij de -10 jarigen de titelfavoriet Philippe Weber.
 • Gambiet verpletterd de Kredietbank met 13-3
 • Kris Verhasselt haalt na tien jaar opnieuw een titel binnen. Het is zijn derde. Hij staat slechts 3 remises toe in 21 (!) matchen.
 • Ben, Jan R. Chris De Coninck en Gert De Block spelen het prachtige Lost Boys in de zomer. Gert en Gert hebben een historisch ontmoeting met Victor Korchnoi
1997 – 1998 : Een monster KK met 34 deelnemers
 • Groot-groter-grootst. Er zijn maar liefst 34 inschrijvingen voor het kubkampioenschap. De jeugd, enkele come-backs en een schare Londerzelenaren stuwen het KK naar ongekende grootte.
 • Het Gambietje nr. 66 telt 80 bladzijden en moet in 2 delen worden uitgegeven. Vooral de analyses van een zekere Carlo Janssens uit Londerzeel beslagen vele bladzijden.
 • Stijn D’Hollander wint het Jeugdtornooi van Leuven bij de -12 jarigen.
 • Wat later heeft Gambiet twee Vlaamse-Brabantse kampioenen. Filip Nuytemans bij de -16 jarigen en Arne Van der Vurst bij de -10 jarigen.
 • Ben Craps speelt in Leuven tegen Deep Blue Jr.
 • Koen Michiels, kozijn van Gert De Block, verschijnt ten tonele. Hij ontpopt zich al gauw tot een veelschrijver voor ’t Gambietje.
 • Opwijk 1 staat op 4 ronden van het eind aan de leiding met een half punt voorsprong op Borgerhout 3, en met een makkelijker programma. Maar een match tegen Tervuren eindigt letterlijk in tranen en op de laatste speeldag lijden we onze eerste seizoensnederlaag in Gent eindigt Opwijk 1 pas derde. We scoorden nochtans 30 op 44, een score die we later nooit meer zouden evenaren.
 • Onze vrienden uit Londerzeel worden kampioen en stijgen naar vierde nationale.
 • Arne Van der Vurst, negen jaar, wordt Vlaams kampioen en is plots een beroemdheid in Asse en omstreken.
 • Jan R. wordt kampioen
 • Rudi stapt mee in een grootse onderneming en organiseert het Belgisch Kampioenschap schaken voor de jeugd in de Kinkhoorn in Oostende. De organisatie steekt op alle vlakken torenhoog uit boven al wat er maar ook is georganiseerd voor de jeugd in België.
 • De jonge Gambieters hebben nu al vele jare ervaring en spelen mee in de top. Stijn en Robin vechten mooie duels uit met de latere kampioen Bart Michiels.
 • Enkele andere klubleden brengen een opgemerkt bezoek.
 • Marc Vanelverdinghe maakt een website voor Gambiet
 • Jan R. wordt clubkampioen voor Pascal en Carlo
 • Jan R. wint ook het Open Opwijks voor Wim Maes.
 • Stijn D’Hollander wint Gambiet Beker
 • Carlo Janssens wordt blitzkampioen
 • Gambiet organiseert een geslaagde fuif in de Nijdrop.
 • In juni komt Gambietje nr. 69 uit. Zowiezo al een veelbetekend nummer, bevat dit Gambietje in twee delen een ongeëvenaard record van maar liefst 112 bladzijden.
 • De kredietbank komt in Opwijk winnen met 7-9
 • Bijzonder geslaagd etentje in de Amandus aan de Schelde
1998 – 1999 : Fusiegesprekken met Humbeek
 • Het KK wordt betwist in 2 reeksen : reeks A met 12 spelers, reeks B met 18.
 • Ekrem Cekro wint het Open Opwijks. Ben Craps is gedeeld tweede.
 • Rudi haalt Mark Dvoretsky naar België
 • De explosie van het aantal leden en jeugdleden, de grootsheid van de projecten waarin Rudi is verzeild geraakt, de ambities van de topspelers en het vele organisatorische werk noodzaken de club na te denken over de toekomst van de club. De schaakklub van Humbeek kampt met gelijkaardige problemen, maar in tegenstelling tot Opwijk heeft ze een zwak klubkampioenschap maar is ze veel sterker in de Interclubs. Vandaar het idee van Rudi en Jan R. om fusiegesprekken aan te knopen. De leden zien dat echter niet zitten.
 • Ekrem Cekro wint een uitstekend Open Opwijks Schaakweekend voor Jakub Filipek, Ben Craps, Peter Harnie uit Aalst en Arthur Abolianin. Er waren 67 deelnemers.
 • In de Interclubs is de fut eruit voor Opwijk 1 : een ontgoochelende 6e plaats in de eindstand. Ook Londerzeel doet het slecht en degradeert. Opwijk 2 wordt 11e.
 • Jan. R wordt klubkampioen voor Kris V. Herman V. wordt kampioen in de B-reeks 12 uit 15.
1999 – 2000 : Afkoeling
 • clubetentje in den Amandus : verslag van Ingrid, eega van Bart Baeyens, in ’t Gambietje
 • Het KK koelt wat af : 22 deelnemers verdeeld over 2 reeksen.
 • De jeugdschaaklessen van Rudi worden opgenomen in de schaakschool van Humbeek, waaruit dan later de vzw Jeugdschaak Vlaanderen ontstaat. Jan , Rudi, beide Pascals en Arne gaan Interclubs spelen voor Humbeek in derde nationale. Dit veroorzaakt uiteraard flink wat deining maar alles wordt uitgepraat en uiteindelijk begrijpt iedereen elkaar. Jan zweert een dure eed geschreven in bloed : als Opwijk ooit 3e nationale keert hij terug.
 • Ben Craps wint St-Amands
 • Nu een groot aantal spelers zijn vertrokken vertrekt Opwijk 1 voor het eerst sinds lang zonder titelambities. In een incidentrijk seizoen kan men enkel het behoud in 4e nationale gemakkelijk bewerkstelligen op de 8ste plaats. Vooral Chris De Coninck scoort sterk. Koen Michiels heeft inmiddels het commando van Opwijk 2 overgenomen van Gert De Block die naar Opwijk 1 is verhuisd. Opwijk 2 wordt 8e.
 • Jan Vanderdood overlijdt na ziekte. In enkele jaren zijn twee van de kleurrijkste Gambieters voorgoed van het schaaktoneel verdwenen.
 • Met de hulp van de Gambieters wordt Humbeek 1 meteen kampioen in 3e nationale. Onze nieuwe ploegmaten heten Nouri Zouaghi, Steven Stinis, Geert Leunis, Jan Londers en Marc Holsteyn. “Small wonder !”
 • Jan R. wordt ook nog kampioen voor Pascal en Kris V. Valère wordt kampioen in de B-reeks voor Arne Van der Vurst.
 • Kris Verhasselt wordt blitzkampioen
 • De ontmoeting KBC – Gambiet eindigt in 7-7
2000 – 2001
 • Het KK telt plots maar 14 deelnemers meer. Jan R. wordt kampioen. Arne Van der Vurst is tweede. Gert de Block wordt kampioen in reeks B.
 • Opwijk 1 staat na vier ronden even aan de leiding maar eindigt uiteindelijk pas 9e. Er was even sprake van om Opwijk 2 op te doeken, maar dankzij de inzet van enkele spelers komt het alsnog in orde.
 • Er is voor het eerst sprake van Sciene-Fiction in ’t Gambietje : Koen Michiels voorspelt de toekomst in Space-Gambiet
 • Rudi, Jan en Gert bezoeken Wijk aan Zee en zien Gary Kasparov live. Die man is God.
 • Jan R. wordt blitzkampioen.
 • Humbeek 1, versterkt met Yochanan Afek, wordt 6e in 2e nationale
2001 – 2002 : Weer enkele nieuwe gezichten
 • 17 spelers in het KK met enkele nieuwe gezichten ; Tom VDP, Sigi en Jeroen. Verder noteren we de come-back van Carlo en Fred (!). Er wordt opnieuw in één reeks gespeeld. De einduitslag wordt eentonig : Jan R. voor een verrassende Jeroen en Carlo
 • Ben Craps wordt blitzkampioen
 • Opwijk 1 wordt tiende en vermijdt allerniptst de degradatie. Opwijk 2 wordt knap 6e.
 • Stephan Meskens en Gert De Block spelen het Vlaams Kampioenschap in Gent
 • Jan , Ilda en Gert spelen het Open BK in Antwerpen
 • Erwin l’Ami, Vincent Diepenveen en Andy Ooms zijn de nieuwe ploegmaats bij Humbeek.
2002 – 2003
 • Een triest dieptepunt : slechts 11 deelnemers aan het KK
 • Opwijk schrijft ook slechts één ploeg in voor de nationale Interclubs. Voortaan is het Opwijk, zonder de 1 of 2.
 • Door die tegenvallers neemt Rudi ontslag als voorzitter. Maar hij wordt meteen met éénparigheid van stemmen herkozen. Ontroerd neemt hij zijn nieuwe ambt aan.
 • De einduitslag van het tornooi in Sint-Amands tussen Kerst en Nieuwjaar is een succes voor de Gambieters : 1.Time Maerevoet (1907), 2.De Coninck Rafael (2176), 3.Wim Barbier (2226), 4.Jan Rogiers (2217), 5.Gert De Block (1632), 6.Wim Maes (2319), 7.Matthias De Wachter (2300), 8.Tom Van de Perre (1493) …
 • Jan R’s grote droom komt uit : eerste bord in Humbeek 1 (3 uit 11). De ploeg eindigt desondanks 7e.
 • Jan R wordt blitzkampioen en clubkampioen met 10 uit 10
 • Jeroen trouwt met Natascha : Gambiet viert mee !
2003 – 2004
 • Karel De Wael en Joost Barclay vervoegen het KK dat nu terug 13 deelnemers telt
 • Arne wordt Vlaams-Brabants kampioen bij de -16
 • Opwijk eindigt 7e in de nationale interclubs
 • Bij Humbeek 1 is alweer de helft van de ploeg verdwenen en worden de jonkies (Arne) vervroegd opgeleverd. Met slechts een elo-gemiddelde van 1950 maar met Vadym Dutchuk, Benjamin Tonoli, Pascal Petermans, Cédric Van Peer, Tom Barbé, Arne Van der Vurst, Stijn Van Nooten en Tom Van de Perre eindigt de ploeg met gemak buiten de degradatiezone.
 • Ook Gert komt over naar Humbeek
 • Jan R wordt blitzkampioen en clubkampioen voor jonkies Tom en Arne
 • Tom Van de Perre wint de eerste Gambit-Cup in de finale tegen Gert
Advertenties